Miejska Biblioteka Publiczna

im. Teofila Ruczyńskiego w Lubawie

Poszukiwanie informacji w bibliotece

27 listopada, uczniowie klasy IV AZPO w Fijewie uczestniczyli w lekcji bibliotecznej. Celem zajęć było zapoznanie uczniów z różnymi źródłami informacji znajdującymi się w bibliotece. Kształcenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji. Pokazanie użyteczności nabytych umiejętności.

 

 

Konkursy

Praca w sobotę

W czerwcu

BIBLIOTEKA

czynna w soboty:

08.06. oraz 15.06.2019r.